پاکچهر تنها یک فروشگاه آنلاین نیست! پاکچهر یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در پاکچهر به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و میدانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با همکاری، سختکوشی، انضباط و دوستی و همدلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای پاکچهر، جزو بهترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان طور که شما برای موفقیت پاکچهر تلاش می‌کنید.

ارسال رزومه